Privacy policy

Privacy policy

Onderstaande privacy policy is van toepassing op de informatie die wordt verzameld via de website www.squaremoon.nl op zowel computer, mobiele en/of andere devices. De site wordt aangeboden door SquareMoon BV.

Bij SquareMoon nemen we de privacy van gebruikers serieus. Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die jij hebt verstrekt op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt. Dit doen we conform de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wie is SquareMoon?
SquareMoon is een data driven marketing startup te bereiken via onderstaande gegevens:

SquareMoon BV
Nicolaas Beetsstraat 216-222
3511 HG Utrecht

Email: contact@squaremoon.nl
Kvk-nummer: 71094873

Wat willen we graag over jou weten?
Allereerst moet je weten dat we het verstrekken van Persoonsgegevens - dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon - niet verplicht stellen. Je kunt er als bezoeker zelf voor kiezen of je wel of niet persoonsgegevens wilt verstrekken. Enkel bij ons contactformulier stellen we het verplicht een e-mailadres achter te laten. Dit zodat we in staat worden gesteld jouw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die we opslaan in onze database, worden gebruikt om voor het onderhouden van onze relatie met jou. We willen namelijk graag jouw op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen middels nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events.

Cookies
Bij SquareMoon maken we ook gebruik van cookies . Met deze cookies slaan we gegevens (niet persoonlijk) op op jouw computer. Deze cookies zorgen er voor dat we onze communicatie met jou persoonlijker kunnen maken. Indien je graag jouw cookies wilt verwijderen, dan kan dat door te navigeren naar de voorkeuren in je browser.

Derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal SquareMoon jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketing doeleinden (bijvoorbeeld het toezenden van reclame). Indien je wel akkoord bent gegaan, dan zullen we beperkt gegevens verstrekken aan advertentienetwerken als Google en Facebook. Dit zodat we hier relevante content aan jou kunnen laten zien. Tot slot kan SquareMoon jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen  genoodzaakt zijn als gevolg van bijvoorbeeld een rechtszaak.

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Indien je wilt weten welke gegevens SquareMoon over je heeft vastgelegd, dan kun je contact opnemen met contact@squaremoon.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je nauwkeurig te identificeren. Wij zullen binnen binnen vier weken mededelen of SquareMoon Persoonsgegevens over je verwerkt.

Op welke wijze beschermt SquareMoon persoonlijke informatie?
Ten behoeve van veiligheid heeft SquareMoon passende technische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via www.squaremoon.nl.

Nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan contact@squaremoon.nl.